Meeting People

English
Norwegian
yes
ja
no
nei
thank you
takk
you are welcome
v�r s� god
please
v�r s� snill
excuse me
unnskyld meg
hello
hallo
goodbye
ha det
Good morning
God morgen
Good night
God natt
I do not understand
Jeg forst�r ikke
Do you speak…?
Snakker de..?
English
Engelsk
Norwegian
Norsk
What is your name?
Hva heter du?
Nice to meet you
Hyggelig � treffe deg
How are you?
Hvordan st�r det til?
good
bra
bad
d�rlig

Directions

English
Norwegian
map
kart
left
venstre
right
h�yre
straight on
rett fram
far
langt
near
n�rt

Methods of Transport

English
Norwegian
Where is…?
Hvor er…?
How much is the fare?
Hvor mye koster billetten
ticket
billet
A ticket to…, please
En billet til…, takk
Where are you going?
Hvor drar du?
Where do you live?
Hvor bor du?
train
tog
bus
buss
underground
T-bane
airport
flyplass
train station
jernbanestasjon
bus station
busstasjon
underground station
T-banestasjon
departure
avgang
arrival
ankomst
parking
parkering

Time

English
Norwegian
What time is it?
Hvor mye er klokka?
today
i dag
yesterday
i g�r
tomorrow
i morgen

Accommodation

English
Norwegian
hotel
hotell
room
rom
reservation
resevering
Are there any vacancies?
Er det noe ledig?
No vacancies
Alt opptatt
passport
pass

Places

English
Norwegian
post office
postkontor
bank
bank
police station
politistasjon
hospital
sykehus
chemist
apotek
shop
butikk
restaurant
restaurant
museum
museum
church
kirke
square
plass
street
gate

Shopping

English
Norwegian
How much does this cost?
Hvor mye koster dette?
I will buy it
Jeg kj�per det
I would like to buy…
Jeg vil gjerne ha…
Do you have…?
Har du…?
open
�pen
closed
stengt
postcard
postkort
stamps
frimerker
little
litt
lot
mye
all
alt

Meals

English
Norwegian
breakfast
frokost
lunch
formiddagsmat
dinner
middag
vegetarian
vegetarkost
cheers!
sk�l!
The bill please
Kan vi f� regningen, takk

Drinks

English
Norwegian
drink
drikkevarer
coffee
kaffe
tea
te
juice
jus
water
vann
beer
�l
wine
vin

Food

English
Norwegian
meat
kj�tt
fish
fisk
vegetable
gr�nsak
fruit
frukt
potato
potet
salad
salat
dessert
dessert

Buy phrasebooks online at Amazon.co.uk