Faro

Fårö STF Youth Hostel
Fårögården, 620 35 Fårösund
Tel : (0498) 22 36 39

Sudersands semesterby
Sudersand Fårö, 620 35 Fårösund
Tel : (0498) 22 35 36
Fax : (0498) 22 36 73

Garda

Garda STF Youth Hostel
Kommunhuset, 620 16 Ljugarn
Tel : (0498) 49 13 91
Fax : (0498) 49 11 81
Email :

Hablingbo

Hablingbo STF Youth Hostel
620 11 Havdhem
Tel : (0498) 48 70 70
Fax : (0498) 48 72 71
Email :

Havdhem

Borum Vandrerhem
Snoderstrand Sproge, 620 11 Havdhemtel/
Tel : (0498) 48 52 70
Fax : (0498) 48 52 70

Hemse

Hemse STF Youth Hostel
Tingsåkergatan 4, 620 12 Hemse, 0498-20 37 73
Tel : (0498) 20 37 72
Fax : (0498) 20 37 73
Email :

Klintehamn

Mattsarve Sommargård
Sproge, 620 20 Klintehamn
Tel : (0498) 24 10 97

Pensionat Warfsholm
Box 56, 620 20 Klintehamn
Tel : (0498) 24 00 10
Fax : (0498) 24 14 11
Email :

Larbro

Lärbro STF Youth Hostel
Kappelshamnsvägen 10, 620 34 Lärbro
Tel : (0498) 22 50 33
Email :

Ljugarn

Katthamra gård
Katthammarsvik, 620 16 Ljugarn tel/
Tel : (0498) 520 09
Fax : (0498) 520 09
Website : http://www.katthamra.nu

Ljugarn STF Youth Hostel
Storgatan 1, 620 16 Ljugarn
Tel : (0498) 49 31 84
Fax : (0498) 48 24 24
Email :

Stora Karlso

Stora Karlsö STF Youth Hostel
620 20 Klintehamn
Tel : (0498) 24 05 00
Fax : (0498) 24 05 67
Website : http://www.stora.karlso.com
Email :

Tingstade

Tingstäde STF Youth Hostel
Mistelvägen, 620 33 Tingstäde, 0498-274 830
Tel : (0498) 27 43 33
Fax : (0498) 27 48 30
Email :

Visby

Lummelunda
Nyhamn Lummelunda, 621 71 Visby
Tel : (0498) 27 30 43

Visby STF Youth Hostel
Alléskolan, Fältgatan 30, 621 82 Visby
Tel : (0498) 26 98 42
Fax : (0498) 20 42 90
Email :

Top Products for Backpackers