The two official languages of Malawi are English and Chichewa.

Useful Phrases

English
Chichewa
Hello
Muli bwanji
Good afternoon
Mwadzuka bwanji
Good evening
Mwaswela bwanji
How are you?
Muli bwanji?
Welcome
Tikulandirani
Goodbye
Pitani bwino
Please
Chonde
Thankyou
Zikomo
Thankyou very much
Zikomo kwambiri
What is your name?
Dzina lanu ndani?
My name is…
Dzina langa ndi…
Yes
Inde
No
Iyayi