Meeting People

English
Japanese
yes
hai
no
iie
thank you
arigato
you are welcome
douitashimashite
please
douzo
excuse me
sumimasen, shitsurei shimasu
hello
kon-nichiwa
goodbye
sayounara
Good morning
o hayou gozaimasu
Good night
oyasuminasai
I do not understand
wakarimasen
Do you speak…?
anata wa…go wo hanasemasuka?
English
eigo
What is your name?
anata no namae wa nan to iimasu ka?
Nice to meet you
o-ai dekite ureshii desu
How are you?
o-genki desu ka?
good
ii, yoi
bad
warui, yokunai

Directions

English
Japanese
map
chizu
left
hidari
right
migi
straight on
massugu
far
tooku
near
chikaku

Methods of Transport

English
Japanese
Where is…?
wa doko desu ka…?
How much is the fare?
unchin wa ikura desu ka?
ticket
kippu
A ticket to…, please
kippu wo ichimai onegaishimasu
Where are you going?
Dokoe ikimasuka?
Where do you live?
Dokoni sunde imasuka?
train
kisha, ressha
bus
basu
underground
chikatetsu
airport
kuukou
train station
eki
bus station
basu tei
underground station
chikatetsu no eki
departure
shuppatsu
arrival
touchaku
parking
chuushajou

Time

English
Japanese
What time is it?
nanji desuka?
today
kyou
yesterday
kinou
tomorrow
asu

Accommodation

English
Japanese
hotel
hoteru
room
heya
reservation
yoyaku
Are there any vacancies?
aita heyaga arimasuka?
No vacancies
aita heyawa arimasen
passport
pasupooto

Places

English
Japanese
post office
yuubinkyoku
bank
ginkou
police station
keisatsusho
hospital
byouin
chemist
yakkyoku
shop
mise
restaurant
resutoran
museum
hakubutsu kan
square
hiroba
street
toori

Shopping

English
Japanese
How much does this cost?
korewa ikura desuka?
I will buy it
sore wo kaimasu
I would like to buy…
sore wo kaitai nodesu…
Do you have…?
wa arimasuka…?
open
aku
closed
shimatteiru
postcard
e hagaki
stamps
kitte
little
sukoshi
lot
takusan
all
zenbu

Meals

English
Japanese
breakfast
chohshoku
lunch
chuushoku
dinner
yuushoku
vegetarian
saishoku shugisha
cheers!
kanpai
The bill please
kanjouwo onegai shimasu

Drinks

English
Japanese
drink
nomimono
coffee
koohii
tea
ocha, koucha
juice
juusu
water
mizu
beer
biiru
wine
wain

Food

English
Japanese
meat
niku
fish
sakana
vegetable
yasai
fruit
kudamono
potato
poteto
salad
sarada
dessert
desaato

Buy phrasebooks online at Amazon.co.uk