Meeting People

English
Greek (phonetic)
yes
nai’
no
o’hi
thank you
efharisto’
you are welcome
parakalo’
please
parakalo’
excuse me
signo’mi
hello
gia’sou
goodbye
andi’o sas
Good morning
Kalime’ra
Good night
Kalini’hta
I do not understand
Den katalave’no
Do you speak…?
Mila’te…?
English
Agglika’
Greek
Ellinika’
What is your name?
Pos se le’ne?
Nice to meet you
He’ro poli’
How are you?
Ti ka’nete?
good
kala’
bad
a’shima

Directions

English
Greek (phonetic)
map
xa’rtis
left
aristera’
right
deksia’
straight on
efthi’a
far
makria’
near
konda’

Methods of Transport

English
Greek (phonetic)
Where is…?
Pou i’ne
How much is the fare?
Po’so ka’ni to isiti’rio
ticket
esiti’rio
A ticket to…, please
E’na isiti’rio gia, parakalo’
Where are you going?
Pou’ pa’te
Where do you live?
Pou’ me’nis
train
tre’no
bus
leofori’o
underground
metro’
airport
aerodro’mio
train station
o stathmo’s tou tre’nou
bus station
o stathmo’s tou leofori’ou
underground station
o stathmo’s tou metro’
departure
anaho’rsis
arrival
a’fixis
parking
pa’rking

Time

English
Greek (phonetic)
What time is it?
Ti o’ra i’ne
today
si’mera
yesterday
hte’s
tomorrow
a’brio

Accommodation

English
Greek (phonetic)
hotel
ksenodohi’o
room
doma’tio
reservation
kra’tisi
Are there any vacancies?
E’hete e’na doma’tio gia’ apo’pse
No vacancies
den ipa’rhoun doma’tia
passport
diabatirio

Places

English
Greek (phonetic)
post office
taxidromi’o
bank
tra’peza
police station
astinomiko’tmi’ma
hospital
nosokomi’o
chemist
farmaki’o
shop
magazi’
restaurant
estiato’rio
museum
mousi’o
church
eklisi’a
squre
plati’a
street
dro’mos

Shopping

English
Greek (phonetic)
How much does this cost?
Po’so ka’ni afto’
I will buy it
Tha to agora’so
I would like to buy…
Tha i’thela na agora’so
Do you have…?
‘Ehete
open
anikta’
closed
klista’
postcard
ka’rt posta’l
stamps
gramato’sema
little
li’go
lot
poli’
all
o’la

Meals

English
Greek (phonetic)
breakfast
proino’
lunch
mesimeriano’
dinner
bradino’
vegetarian
gia hortofa’gous
cheers!
gia’sou
The bill please
Logariasmo’ parakalo

Drinks

English
Greek (phonetic)
drink
anapsiktiko’
coffee
kafe
tea
ts’ai
juice
himo’
water
nero’
beer
mbi’ra
wine
krasi’

Food

English
Greek (phonetic)
meat
kre’as
fish
psa’ri
vegetable
lahanika’
fruit
frou’ta
potato
pata’ta
salad
sala’ta
dessert
glika’

Buy phrasebooks online at Amazon.co.uk